Beleidsverklaring

FERYN MILIEUCONSULENTEN bv wil meehelpen aan een beter leefbaar milieu. Het bureau wil bedrijven en overheden helpen bij de toepassing van de milieuwetgeving.

Wij werken met toestellen en materialen die milieuvriendelijk zijn.

We gaan voor een correct contact met de milieu-overheden. Het vertrouwen dat de overheid in ons stelt, komt onze klanten alleen maar ten goede.

Wij onderschrijven de beroepscode voor milieuco÷rdinatoren en beloven volgende beginselen te respecteren :
  1. Voorrang van integrale milieuzorg en het algemeen belang dat ze vertegenwoordigt op het privÚ en het individueel belang.
  2. Geen belangenvermenging.
  3. Geen activiteiten die onverenigbaar zijn met de waardigheid en onafhankelijkheid van het beroep.
  4. Streven naar volledigheid en openbaarheid van milieu-informatie inclusief het verklaren van de gebruikte methodologie, ten dienste van een kwalitatief hoogstaand maatschappelijk debat over milieuthema's.
  5. Op peil houden van zijn/haar vakbekwaamheid door permanente vorming om de laatste evoluties van best beschikbare techniek (bbt) en beste milieupraktijk (bep) te kennen en hun toepassing actief te kunnen bepleiten bij de beslissingsnemers.
  6. Geen opdrachten aanvaarden en geen uitspraken doen als deskundige buiten het domein van zijn/haar eigen competentie.
  7. Fair-play : geen oneerlijke concurrentie, geen dumpingprijzen.
  8. De milieuco÷rdinator is persoonlijk aansprakelijk voor de uitoefening van de beroepstaken overeenkomstig het gemeen recht.
  9. Streven naar het laten eerbiedigen van de milieuwetgeving, zowel regionaal, federaal als Europees en internationaal.
  10. Hij/zij onderschrijft de code van goede praktijk der Vlaamse MilieuDeskundigen over de operationele invulling van de taken van de milieuco÷rdinator.

Wij steunen enkele externe projecten ter verbetering van het leefmilieu en ten voordele van het natuurbehoud. Wij werken ook actief mee aan het natuurhistorisch onderzoek in Zuid-West-Vlaanderen.